• +994 51 341 4340
  • Aşıq Alı 2A, Nərimanov rayonu

Xidmətlər

About us

Bazarın təsviri analizi

Bazarın həcmini müəyyən edin, bazarın inkişafı üçün rəqabətə davamlı pozisiyalaşdırma qurun və bazar payı barəsində məlumat əldə edin.

Bazar seqmentasiyası

Bazarınızı məlumatlara uyğun olaraq, müəyyən xarakteristikalarına görə seqmentlərə bölün və daha dəqiq hədəflənmiş fəaliyyət göstərin.

Service
About us

Müştəri izləmə analizi

Bazar barədə məlumatlılığın dərəcəsini göstərir. Məhsulunuzun istifadəsi zamanı vermiş olduğu ilk təəssüratı, alınması və təkrar alınması ehtimalını qiymətləndirin.

Müştəri fikri və gözləntiləri analizi

Müştərinin şirkət və məhsul barəsində formalaşmış fikrini müəyyən edir. Reklam effektivliyini, müştəri loyallığını və satınalma ehtimalını artıracaq qərarlar verməyinizə kömək edin.

Service
About us

Məhsulun inkişaf etdirilməsi və qimətləndirilməsi

Yeni məhsul və xidmətləriniz haqqında vaxtında müştərinin rəyini öyrənərək onları inkişaf etdirin və nəticədə pula və vaxta qənaət edin.

Bençmarkinq

Rəqiblərlə müqayisədə hansı mövqedə olduğunuzu aydın başa düşmək üçün hər amili gözdən keçirin. Məhsul və xidmətlərinizdəki əsas çatışmazlıq və fərqlilikləri müəyyən edin.

Service
About us

İstehlakçı davranışı

Müştərinizi anlamaq üçün “Kim alır?”, “Niyə alır?” suallarının cavabı kifayət etmir. Daha dərinə gedib onların həyat tərzlərinə və vərdişlərinə bələd olaraq verdikləri qərarları yaxşı başa düşün.

Rəqabətə davamlı məhsul və bazarda pozisiyalaşma analizi

Bazar sizi rəqiblərlə müqayisədə necə görür? Ən yaxşı təcrübələri öyrənərək məhsulun xüsusiyyətlərini və faydalarını müqayisə edin.

Service
About us

Konjoint analizi

Müştərinin təcrübəsinə və seçim trendinə bələd olaraq məhsulunuza olan tələbatı öyrənin.

Reklam testi

Müştəri tərəfindən brendin anlaşılması və məhsulun satın alınmasına reklam kontentinin nə dərəcədə təsir etdiyini öyrənin.

Service
About us

Satış komandasının effektivliyinin analizi

Satış fəaliyyətləri və performansının arzu edilən hədəfə nail olması. Adətən 360 dərəcəlik sorğu vasitəsilə həm satış personalı, həm müştərilər, həm də satış personalı supervayzeri dindirilir.